Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner αριστερά 2
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ VIP HOME A+ » ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ » ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ » ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η κατοικία τροφοδοτείται απ’ ευθείας με τριφασική γραμμή και νυχτερινό ρεύμα η οποία θα συνδέεται με ιδιαίτερο μετρητή με την ΔΕΗ.

Θεμελιακή Γείωση
Θα κατασκευασθεί θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας, από αγωγό - ταινία ορθογωνικής διατομής 30 Χ 3 mm θερμά επιψευδαργυρομένο, αγκυρωμένο στον οπλισμό θεμελίωσης με κατάλληλους σφιγκτήρες στερέωσης, εγκιβωτισμένο στην περιμετρική θεμελίωση και με αναμονές σύνδεσης των γειώσεων προστασίας και λειτουργίας της κατοικίας.

Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων
Η κατοικία θα ηλεκτροδοτηθεί με τριφασική παροχή 230/400 V από το δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ. Ο μετρητής θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη υποδοχή της περίφραξης και θα συνδεθεί με τον γενικό πίνακα (Γ.Π.) της κατοικίας με υπόγειο καλώδιο J1VV-R εντός υπόγειας σωλήνωσης PVC. Προβλέπεται ένας ανεξάρτητος πίνακας,τροφοδοτούμενος από τον Γ.Π. με καλώδια J1VV. Οι ηλεκτρικοί πίνακες ανωδομής θα είναι χωνευτοί ΙΡ40 από αυτοσβενόμενο λευκό πλαστικό με διαφανή πλαστική θύρα ενδεικτικού τύπου Legrand Nedbox.. Οι αναχωρήσεις των πινάκων θα προστατεύονται από μικροαυτόματους και η άφιξη από ασφαλειοαποζεύκτη. Σε κάθε πίνακα προβλέπονται οι κατά τους Κανονισμούς αποζεύκτες διαρροής ανά ομάδα αναχωρήσεων ή συνολικά. Ο εξοπλισμός των πινάκων θα είναι κατασκευής ABB, Legrand ή Schneider. Τα κυκλώματα αναχωρήσεων μερικών πινάκων προβλέπονται με καλώδια Α05VV ή αγωγούς ΗΟVV μέσα σε πλαστικούς σωλήνες, κατά κανόνα χωνευτούς στα κενά του σκελετού γυψοσανίδων και σπάνια στην τοιχοδομή και το επίχρισμα. Τα υλικά τοίχου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θα είναι της ίδιας σειράς για το σύνολο της κατοικίας εκτός ειδικών περιοχών (υγροί χώροι) και μάλιστα ενδεικτικού τύπου Legrand Valena και Plexo αντίστοιχα.
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής ανά χώρο:
1. Μία ανεξάρτητη γραμμή ΑΟVV 5x2,5 τχ με μικροαυτόματο 3 x 16 A και ενδεικτικές λυχνίες για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας.
2. Μία ανεξάρτητη γραμμή ΑΟVV 3x0,5 με μικροαυτόματο 16 Α και ενδεικτική λυχνία για ρευματοδότη πλυντηρίου ρούχων.
3. Όσες ανεξάρτητες γραμμές απαιτούνται για το σύνολο των μηχανημάτων του ηλιοθερμικού συστήματος.
4. Τα φωτιστικά σημεία, οι διακόπτες και οι λοιποί ρευματοδότες που προβλέπονται είναι:
5.α Χώρος υποδοχής - καθιστικού: Προβλέπονται δύο διπλά φωτιστικά σημεία οροφής (κομιτατέρ) και οκτώ πρίζες με γείωση (σούκο).
5.β Υπνοδωμάτια: Σε κάθε υπνοδωμάτιο προβλέπονται δύο φωτιστικά σημεία, ένα οροφής αλλέ-ρετούρ και ένα απλό τοίχου και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο), εκ των οποίων η μία είναι για κλιματιστικό με ανεξάρτητη γραμμή 3x2,5 τχ.
5.γ Κουζίνα: Θα έχει δύο φωτιστικά σημεία, ένα οροφής και ένα τοίχου κάτωθεν κρεμαστών ντουλαπιών, ένα σημείο ρευματοληψίας για τον απορροφητήρα, ένα ανεξάρτητο σημείο ρευματοληψίας με μικροαυτόματο 16 Α για πλυντήριο πιάτων και τέσσερις ενισχυμένους ρευματοδότες με γείωση (σούκο) για το ηλεκτρικό ψυγείο και τον πάγκο εργασίας.
5.δ Λουτρά - WC: Σε κάθε λουτρό και WC προβλέπεται από ένα φωτιστικό σημείο οροφής ή τοίχου με απλό διακόπτη και σημείο ρευματοληψίας με διακόπτη.
5.ε Διάδρομοι - χώλ: Σε κάθε ανεξάρτητο διάδρομο ή χώλ προβλέπεται από ένα απλό ή αλλέ-ρετούρ φωτιστικό σημείο οροφής με διακόπτη. Επίσης προβλέπεται μία παροχή για πίνακα κωδώνων και θυροτηλεόραση.
5.στ Βεράντες: Σε κάθε βεράντα προβλέπονται από ένα ή περισσότερα φωτιστικά σημεία οροφής ή τοίχου χωρίς τα αντίστοιχα φωτιστικά, με απλούς διακόπτες, που θα ευρίσκονται εντός της κατοικίας στον αντίστοιχο χώρο. Επίσης προβλέπεται από ένας στεγανός ρευματοδότης με γείωση (σούκο) για κάθε βεράντα.
Τηλεφωνική Εγκατάσταση
Στο ισόγειο της κατοικίας θα κατασκευασθεί επισκέψιμο ερμάριο σύνδεσης (κατανεμητής), στο οποίο θα καταλήγει η τηλεφωνική γραμμή του ΟΤΕ και απ’ όπου θα εκκινεί μια τηλεφωνική καλωδίωση , η οποία θα καταλήγει σε δύο υποδοχείς λήψεως εξωτερικού τηλεφώνου, σε επιλεγμένους χώρους. Οι γραμμές θα κατασκευασθούν με καλώδια UTP 4” κατηγορίας 6 για δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων.
Θυροσυννενόηση – Θυροτηλεόραση
Στην κατοικία θα κατασκευασθεί ενιαίο δίκτυο χαμηλής τάσης, από την κεντρική είσοδο της οικοδομής μέχρι το διάδρομο του ισογείου, κατάλληλο για δημιουργία κλειστού κυκλώματος επικοινωνίας, οπτικής και ακουστικής, μεταξύ του διαδρόμου και της κεντρικής εισόδου. Ρητά αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται η αγορά των συσκευών θυροτηλεοράσεων.
Εγκατάσταση Συναγερμού
Στην κατοικία θα κατασκευασθούν οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις για την εγκατάσταση συναγερμού. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει καλώδιο για μαγνητικές επαφές όλων των προσβάσιμων εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και της εξώθυρας, καλώδιο για  ραντάρ χώρου ανά όροφο όσα προβλέπει η μελέτη και καλώδιο για πληκτρολόγιο και πίνακα ελέγχου.
Δίκτυο Κεντρικής Κεραίας Τηλεόρασης
Στην κατοικία προβλέπεται να κατασκευασθεί εντοιχισμένο δίκτυο επίγειας κεντρικής κεραίας τηλεόρασης με ένα κεραιοδότη ανά κύριο χώρο και με σωληνώσεις και καλωδιώσεις οι οποίες θα καταλήγουν στην στέγη για να συνδεθούν με κεντρική κεραία IKUSI HD. Επίσης, περιλαμβάνεται ενισχυτής SPAUN Γερμανίας και πρίζες SPAUN PV-SAT σε κάθε θέση.

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2
Banner Right 3